Blog

Opmaak van uw teksten.

Correct omschreven teksten.

Zijn de teksten belangrijk op je website? Hierop kunnen wij alleen antwoorden: uiteraard, zeer belangrijk en dit om verschillende redenen.
Namelijk:- Correct omschreven teksten zorgen ervoor dat de bezoekers (toekomstige klanten) uw website niet verlaten en de informatie elders (bij concurrenten) gaat opzoeken. - Goede teksten zorgen dat je diensten en bedrijf in de spotlights plaatsen.
- Google is verlekkerd op goed content (teksten) en hierdoor verkrijg je een betere ranking, dus sneller gevonden worden door websurfers.
- Dankzij goed uitgeschreven teksten zorg je ervoor dat je meer klanten krijgt

online marketingvrouw typend op macranking google

Hoe doe je dit?

Belangrijk is om duidelijke en korte zinnen op te maken, zodoende alles nuttig blijft.Bij het lezen op een website, worden nooit volledige artikels gelezen, men scant eerder. Belangrijke informatie wordt dus steeds eerst meegegeven. Gebruik korte zinnen, korte paragrafen, de juiste woorden. Surfers hebben meestal weinig tijd.

Wie, wat, waar …. toepassing.

Vertel een ervaring van klanten, dit is een marketingtechniek die veel en met succes wordt toegepast. De wat, waar, waarom, … toepassing wordt zeer veel gebruikt in de pers. U werkt hierbij op de emoties van de bezoeker.

Som de voordelen en eigenschappen op.

Leg duidelijk en kort uit wat de voordelen zijn van je producten of diensten. Hiermede bedoel ik, niet alleen de eigenschap van een product is belangrijk maar ook wat het voordeel is voor je klant.

Wie is je toekomstige klant?

Zorg ervoor dat je doelpubliek kent. Onderzoek welke klanten je wenst en maak dan uw teksten aan in de woorden, leefstijl van die doelgroep.

Doeltreffende teksten.

Bezoeker houden niet van algemene omschrijvingen. Som de specifieke eigenschappen op zodoende je product of dienst voelbaar wordt. Zorg ervoor dat je omschrijving makkelijk te onthouden is.

Hou het leesbaar.

Zoals eerder gemeld is Google verlekkerd op content (teksten), maar bega niet de fout om u teksten op te maken specifiek voor de zoekmachines. Hou u tekst leesbaar en aangenaam voor de bezoeker. Maak voldoende witregels. Opsomlijsten zijn heel overzichtelijk. Hoofd en subtitels gebruiken bij meerdere alinea’s. Beeldmateriaal maakt alles aangenamer.

Afsluitende tipje.

Laat ook steeds je teksten nalezen, een typ fout is snel gebeurd!